News Default Chi Cục Thuế Khu Vực Gia Thuận: Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2024
0
Kinh doanh

Published :

Chi Cục Thuế Khu Vực Gia Thuận: Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2024

Ngày 12/1, Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2023 và triển khai nhiệm vụ thuế năm 2024. Dưới đây là những điểm nổi bật:

Thành Tích Năm 2023

Trong năm 2023, Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận đã thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã Thuận Thành và các huyện Gia Bình, Lương Tài. Tổng số thu ngân sách đạt hơn 553 tỷ đồng, trong đó thu từ thuế và phí đạt hơn 435 tỷ đồng. Tuy nhiên, thu tiền sử dụng đất chỉ đạt hơn 118 tỷ đồng do các dự án đất chưa triển khai đấu giá thành công.

Sắc Thuế Vượt Dự Toán

Có 05 sắc thuế vượt dự toán, bao gồm:

 • Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh vượt 8%
 • Phí, lệ phí vượt 17%
 • Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vượt 29%
 • Tiền thuê đất vượt 104%

Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2024

Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận tập trung triển khai đồng bộ 08 nhóm giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2024. Các biện pháp bao gồm:

 • Nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo, rà soát và đánh giá yếu tố tác động đến nguồn thu
 • Đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế
 • Cải cách thủ tục hành chính thuế
 • Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế
 • Triển khai bản đồ số đối với hộ kinh doanh
 • Chống thất thu đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

 • Reactions

  0
  0
  0
  0
  0
  0

  Your email address will not be published. Required fields are marked *