News Default Vårrengjøring på Østfold og Follo-veiene: Frisk luft og tryggere trafikk
0
Follo

Published :

Vårrengjøring på Østfold og Follo-veiene

Publisert 18. mars 2024

Statens vegvesen starter den årlige vårrengjøringa av riksvegene i Østfold og Follo om kvelden 19. mars. Arbeidet pågår kveld og natt fram til 10. mai.

Frisk luft og bedre trafikksikkerhet

Vårrengjøringa, som fjerner vegstøvet, har en positiv innvirkning på både luftkvaliteten og trafikksikkerheten. Driftsentreprenøren Mesta har hovedansvaret for vårrengjøringa. De utfører feiing, vasking og spyling av vegbaner, gang- og sykkelveger, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg langs hele riksvegnettet. I tillegg rydder de søppel og tømmer sandfang.

Nattarbeid for mindre trafikk

Rengjøringsarbeidet starter vanligvis rundt kl. 21:00 og er ferdig før kl. 06:00 neste morgen. Unntaket er E18 Mysen-Ørje, der arbeidet foregår mellom kl. 09:00 og 14:00. Samtidig med rengjøringa utfører mannskapene inspeksjoner og mindre reparasjoner på gjerder og skilt.

Nattestenginger

E6 Årum-Lekvoll blir helt stengt for vårrengjøring natt til 22. april. E18 mellom Oslo og Vinterbro blir også helt stengt for vårrengjøring fra fredag 19. april kl. 21:00 til lørdag 20. april kl. 09:00. Det vil være skiltet omkjøring.

Se vedlagt oversikt for detaljer om hvor og når rengjøringsarbeidene foregår. Værforhold kan påvirke planene, så følg alltid oppdaterte trafikkmeldinger på vegvesen.no/trafikk og i app-en Vegvesen trafikk.

Kontakt: Kim Eirik Kongshaug, byggeleder Statens vegvesen Drift og vedlikehold

Tlf: 942 79 373

 • Reactions

  0
  0
  0
  0
  0
  0

  Your email address will not be published. Required fields are marked *