News Default Langdurige Stoppersregeling voor Boeren: Mestprobleem Aangepakt
0
Nederland

Published :

Langdurige Stoppersregeling voor Boeren: Mestprobleem Aangepakt

Door onze correspondent in Den Haag

Landbouwminister Adema heeft plannen voor een ambitieuze regeling die boeren de mogelijkheid biedt om vrijwillig hun bedrijf te beëindigen. Deze regeling, die nog in ontwikkeling is, heeft als doel het mestprobleem in de agrarische sector aan te pakken en de waterkwaliteit te verbeteren.

De Achtergrond

Al jarenlang genieten Nederlandse boeren van een uitzonderingspositie in het Europese mestbeleid. Ze mochten meer mest uitrijden dan hun Europese collega's. Maar deze uitzondering wordt geleidelijk opgeheven, en vanaf 2026 moeten Nederlandse boeren zich aan dezelfde regels houden als de rest van Europa.

Deze verandering heeft geleid tot een mestverwerkingsprobleem dat dringend aandacht behoeft. Minister Adema wil met een breed pakket aan maatregelen de sector ondersteunen en tegelijkertijd de milieueffecten verminderen.

De Nieuwe Regeling

De voorgestelde "beëindigingsregeling" is een langdurige regeling die meerdere keren per jaar wordt opengesteld. Boeren die willen stoppen, kunnen zich vrijwillig aanmelden. Daarnaast wordt er nagedacht over strengere regels voor boeren die minder dieren per hectare mogen houden.

Deze aanpak heeft meerdere voordelen:

 • Verlaging van de stikstofuitstoot door minder vee en mest
 • Verbetering van de waterkwaliteit
 • Voorkomen van faillissementen en een koude sanering van de sector

Europese Toetsing

Er bestaat nog onzekerheid over de Europese toetsing van deze regeling. Kan het worden gezien als "verkapte staatssteun"? Een brief met het voorstel zal naar de Tweede Kamer worden gestuurd, waar het verder zal worden besproken.

Deze nieuwe regeling is breder dan eerdere stoppersregelingen en heeft als doel de Nederlandse landbouw duurzamer te maken. Minister Adema zet zich in om het mestprobleem aan te pakken en de sector voor te bereiden op de toekomst.

 • Reactions

  0
  0
  0
  0
  0
  0

  Your email address will not be published. Required fields are marked *